MUP Srpske produžio konkurs za Akademiju: Ovo su uslovi

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske produžilo je do 12. juna 2023. godine rok za prijavu na javni konkurs za upis 300 kadeta (280 muškog pola i 20 ženskog pola)  u XXVI klasu Policijske akademije Banjaluka.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

– da ima državljanstvo Republike Srpske, odnosno BiH,

– da na dan zatvaranja konkursa ima najmanje 18 godina i da nije stariji od 25 godina,

– da ima najmanje IV stepen stručne spreme,

– da je fizički i psihički sposoban za rad, a to se utvrđuje na osnovu ljekarskog uvjerenja izdatog od nadležne zdravstvene ustanove,

– da protiv lica nije pokrenut krivični postupak,

– da mu pravosnažnom presudom nije izrečena kazna za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, osim za krivična djela ugrožavanja javnog saobraćaja za koja je pravnosnažnom presudom izrečena kazna zakona do šest mjeseci,

– da nije kažnjen za prekršaj sa obilježjem nasilja,

– da dosadašnje ponašanje, navike i sklonosti ukazuju na podobnost kandidata za obavljanje policijskih poslova i

– da lice nije otpušteno iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke o disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina,

– da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije.

Zainteresovani kandidati koji završavaju četvrti razred srednje škole u školskoj 2022/2023 godini, mogu učestvovati na ovom konkursu s tim što umjesto dokaza o završenom IV stepenu stručne spreme, prilažu svjedočanstva završena tri razreda srednje škole, a uvjerenje ili svjedočanstvo o završenom četvrtom razredu s prosječnom ocjenom i diplomu završene srednje škole treba da dostave odmah nakon izdavanja, a najkasnije do 30. juna ove godine.

Sve  potrebne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 051/330-801 i mejl adresu budipolicajac@mup.vladars.net , kao i na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (www.mup.vladars.net ).

 

(ATV)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

error: Sav sadržaj je vlasništvo portala MojaSrpska.com !!